Wij moedigen huisartsen en POH’ers aan onze informatie te drukken en te verspreiden onder patiënten en zorgverleners. Benieuwd hoe het werkt? Ga naar de downloads. U kunt de informatiemiddelen downloaden en door uw eigen drukker laten drukken of zelf printen. Ook vindt u tips, presentaties voor collega’s en een handleiding voor de implementatie van 3 goede vragen.

Samen beslissen

Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat vrijwel alle patiënten (94%) samen met hun (huis)arts willen beslissen (meldactie augustus 2017). De belangrijkste reden die mensen noemen, is dat het over hun eigen lijf en leven gaat. Vanuit deze achtergrond is ‘3 goede vragen’ ingevoerd in de medisch specialistische zorg als onderdeel van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ en vervolgens ook in de huisartsenzorg. Wanneer mensen de 3 goede vragen zowel in het ziekenhuis tegenkomen als in de huisartsenzorg, neemt de kracht ervan toe. Het gebruik van 3 goede vragen óók in de huisartsenpraktijk zorgt voor een gezamenlijke taal en een sterkere verbinding tussen de eerstelijns- en de tweedelijnszorg.

Samenwerking

Binnen het project ‘Samen Beslissen in de huisartsenzorg’ werken Patiëntenfederatie Nederland, NHG, LHV, V&VN en InEen aan het vergroten van de bewustwording van Samen Beslissen van zowel patiënten als zorgverleners (huisartsenpraktijken en zorggroepen). ‘3 goede vragen’ dragen bij aan de bewustwording van ‘Samen Beslissen’ en is eenvoudig toepasbaar. Dat bleek uit een verkenning, bestaande uit literatuuronderzoek, focusgroepen en een pilot in 6 huisartspraktijken. Daarnaast bleken er ook zorgen van zorgverleners over bijvoorbeeld een langere consulttijd.

Het project is mogelijk door financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland. Meer informatie vindt u hier >>

Gratis proefpakket

Voor professionals is er een proefpakket. Dit bestaat uit 1 poster, 10 folders, 10 visitekaartjes en een beknopte handleiding met praktische tips voor invoering. Aanvragen gratis proefpakket

Ga naar de downloads