Binnen de zorg is al veel aandacht voor shared decision making, oftewel Samen Beslissen. Zowel zorginstellingen als patiëntenorganisaties hebben het begrip opgenomen in hun strategische doelstellingen. De 3 goede vragen zijn een eenvoudige manier om hier verder praktische invulling aan te geven.

Voor zorgverleners kan het kunstmatig aanvoelen om met 3 goede vragen expliciet aandacht te geven aan Samen Beslissen. Patiënten zijn al van harte welkom om mee te beslissen over hun zorg. Toch zorgt 3 goede vragen ervoor dat zowel patiënten als zorgverleners zich nog meer bewust zijn van Samen Beslissen tijdens hun gesprek. Daarmee geeft 3 goede vragen een extra impuls aan bestaande inspanningen.

Samen Beslissen werkt

Onderzoek laat zien dat patiënten die samen met hun behandelaar beslissingen nemen:

  • Beter geïnformeerd zijn;
  • Een actievere rol spelen bij het nemen van beslissingen;
  • Medisch gezien verstandige keuzes maken;
  • Trouwer zijn aan hun behandeling.

Artsen voorkomen door samen te beslissen dat patiënten zorg krijgen waar zij niet achterstaan. Zij kunnen beter inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt en dat verhoogt hun eigen werktevredenheid.

Patiënten voelen zich uitgenodigd en serieus genomen

De ervaringen tot dusver laten zien dat 3 goede vragen bijdraagt aan een uitnodigende houding van professionals. Patiënten voelden zich serieus genomen en hadden het gevoel te mogen meepraten. 3 goede vragen hielp de deelnemers om zich bewust te worden van de eigen keuzemogelijkheden.