Oorsprong in buitenland

De 3 goede vragen vinden hun oorsprong in het buitenland. In Australië en Engeland zijn “Ask 3 questions” -campagnes gevoerd die patiënten op succesvolle wijze hebben gestimuleerd om mee te praten over hun zorg. Patiënten werden door communicatiematerialen zoals posters, folders, video’s en narrowcasting in de wachtkamers aangemoedigd om drie simpele vragen aan hun arts te stellen. Onderzoek naar de campagnes wees uit dat dit het gewenste effect had. Patiënten  durfden sneller vragen te stellen en kregen betere informatie.  Artsen merkten beter informatie op maat te kunnen geven. En de gesprekken duurde er niet langer door. Kortom, zowel patiënten als artsen werden zich meer bewust van het belang om samen te beslissen over iemands zorg.

Ontstaan in Nederland

Dit zou ook in Nederland moeten kunnen, was de algemene mening na het buitenlandse succes met de “Ask 3 questions-campagne”. Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten hebben daarom de handen inéén geslagen om de campagne te vertalen naar de Nederlandse situatie.

Binnen het Radboudumc zijn in een pilot de eerste ervaringen opgedaan met de Nederlandse 3 goede vragen-campagne. Op 6 afdelingen ging een projectteam aan de slag. Naast zorgverleners werden ook patiënten vertegenwoordigd in deze teams door onder andere De Hart&Vaatgroep, patiëntenbeweging Levenmetkanker en Nierpatiënten Vereniging Nederland.

De eerste ervaringen in het Radboudumc zijn veelbelovend. Alle patiënten op de poliklinieken zouden 3 goede vragen ook aanraden aan andere patiënten. Patiënten worden zich door de 3 goede vragen bewust dat ze vragen mogen stellen en zelf een belangrijke rol hebben in het gesprek met de arts. Bovendien bleek dat de gesprekken tussen artsen en patiënten niet langer duurden. Eén van de patiënten: Ja, ik denk ook wel dat het de drempel verlaagt om die vragen te stellen. Ook artsen hebben positieve ervaringen. Eén van de betrokken artsen: “Ik kan het iedereen aanraden, zonder meer. […] Als ik patiënt was, dan zou ik er gebaat bij zijn, dus ik zou zeggen “ja”! .

De ambitie van Patiëntenfederatie Nederland en Federatie Medisch Specialisten is het verder landelijk uitrollen van de campagne. Om zo een breed draagvlak voor 3 goede vragen te creëren onder zowel patiënten als medisch specialisten. Want hoewel de informatie gericht is op patiënten, bespreek je 3 goede vragen natuurlijk samen.