De behoefte aan gedeelde besluitvorming is onverminderd groot. Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat vrijwel alle patiënten (94%) samen met hun (huis)arts willen beslissen (uitkomst meldactie augustus 2017). De belangrijkste reden die wordt aangegeven is dat het over het eigen lijf en leven gaat. Vanuit deze achtergrond is ‘3 goede vragen’ ingevoerd in de medisch specialistische zorg om patiënten hiervoor te ondersteunen en uit te nodigen. Er is nu ook materiaal beschikbaar voor de huisartsenzorg. De onderstaande tekst geeft hierover meer informatie.

Wie werken samen in het project?

Binnen het project ‘Samen Beslissen in de huisartsenzorg’ werken projectpartners Patiëntenfederatie Nederland, NHG, LHV, V&VN en InEen aan het vergroten van de bewustwording van Samen Beslissen van zowel patiënten als zorgverleners (huisartsenpraktijken en zorggroepen).

Wat zijn de bevindingen tot nu toe?

Uit een verkenning bleek dat 3 goede vragen bijdraagt aan de bewustwording van ‘Samen Beslissen’ en eenvoudig toepasbaar is. Eénmaal gebruikt, willen zowel patiënten als zorgverleners 3 goede vragen ook graag blijven gebruiken. Daarnaast bleken er ook zorgen van zorgverleners over bijvoorbeeld een langere consulttijd. De verkenning bestond uit literatuuronderzoek, focusgroepen en een pilot in 6 huisartspraktijken.

Wat is de betekenis van 3 goede vragen?

De 3 goede vragen zijn vragen die patiënten aan hun huisarts of praktijkondersteuner kunnen stellen. De 3 vragen maken beiden bewust dat zowel de persoonlijke situatie van de patiënt als de medische kennis van de huisarts en praktijkondersteuner meespelen mee bij de behandelkeuze. Bij grote en bij kleine beslissingen.
De 3 goede vragen die de patiënt kan stellen in de spreekkamer zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?
Welke materialen zijn nu beschikbaar om te gebruiken voor huisartsenteams?

Er is een ‘implementatiekoffer’ beschikbaar met onderstaande materialen:

  • 3 goede vragen poster
  • 3 goede vragen folder
  • 3 goede vragen kaartjes (visitekaart formaat en ansichtkaart formaat). Deze kaartjes zijn ook beschikbaar in het Arabisch, Engels en Turks
  • 3 goede vragen wachtkamerscherm filmpje
  • Een beknopte handleiding met praktische tips voor implementatie (een variant voor zorgverleners en een variant voor zorggroepen)
  • Een kort overzicht van een verkenning van het gebruik van 3 goede vragen in de huisartsenzorg (o.a. de pilot in zes huisartspraktijken)

De materialen kunt u zowel op de downloadpagina van www.3goedevragen.nl vinden als op de website van het NHG. Digitaal zijn alle materialen te downloaden. Maar er kan ook hardcopy materiaal worden verkregen. Dit is gratis, zolang de voorraad strekt. Informatie bij 3goedevragen@patientenfederatie.nl.

Toepassing in de ziekenhuiszorg

De 3 goede vragen zijn oorspronkelijk ontwikkeld binnen de ziekenhuiszorg en zijn onderdeel van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Wanneer mensen de 3 goede vragen zowel in het ziekenhuis tegenkomen als in de huisartsenzorg, neemt de kracht ervan toe. Het gebruik van 3 goede vragen ook in de huisartsenpraktijk zorgt voor een gezamenlijke taal en een sterkere verbinding tussen de eerstelijns- en de tweedelijnszorg.

Het project ‘Samen beslissen in de huisartsenzorg’ is mogelijk door financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland. Meer informatie vindt u hier >>